Header afbeelding
Catalogi & agentschappen
Deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en zal regelmatig worden bijgesteld. Thovip bv kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze web- site kunnen voorkomen. Thovip bv kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan computerhard- en/of software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website. Thovip bv behoudt zich, tenzij anders vermeld en met uitzondering van namen van geregistreerde handelsmerken, alle auteursrechten op de gehele inhoud van deze web-site voor, inclusief alle grafische en fotografische afbeeldingen. Niets van wat voorkomt op deze web-site mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thovip bv.


disclaimer